a-7Jestliže plánujete uzavřít sňatek s cizím státním příslušníkem, počítejte s administrativně náročnější přípravou. Naše svatební agentura vám zajistí svatbu na klíč spolu s vyřízením dokumentů pro sňatek s cizincem, nebo zařídí pouze dokumenty či poskytne poradenství. Pokud je to na ambasádě daného státu možné, veškeré dokumenty, náležitosti a překlady pro vás obstaráme a předložíme matrice.  Zajistíme soudního tlumočníka pro obřad, pokud snoubenci nebo svědci nerozumí česky. Potřebné dokumenty pro uzavření manželství, způsob jejich získání a typ ověření se mírně liší v závislosti na státu, o jaký se jedná.

Pro sňatek s cizincem v České republice třeba předložit:

  • Dotazník k uzavření manželství
  • Rodný list
  • Doklad o totožnosti a státním občanství (např. Cestovní pas)
  • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • Pokud nejde o občana EU, je dále třeba potvrzení vydané cizineckou policií ČR o oprávněnosti pobytu na území České republiky (ne starší než 7 dní ke dni sňatku). V rámci našich služeb vás na cizineckou policii můžeme doprovodit a poradit s vyřízením žádosti.

Po svatbě vyzvedneme oddací list, připravíme ho pro použití v zahraničí (získání vyššího ověření, apostily a soudního překladu) a odešleme expresní poštou.

Tuto službu nabízíme pouze jako balíček s organizací svatby či jinými dílčími službami, samostatné zajištění dokumentů není možné objednat.