Děti na svatbě

Plánujete-li svatbu a svatební oslavu za účasti svých přátel, kteří se oslav zúčastní spolu se svými dětmi, je důležité zamyslet se nad tím, jak malé oslavence zabavit. Jedině tak si obřad i oslavy užijí nejen vaši dospělí hosté, kteří si budou moci na chvíli od svých rodičovských povinností odpočinout a oslavovat s vámi, ale i ti nejmladší, kteří se budou mít možnost bavit také, po svém.

Je několik možností, jak se o malé návštěvníky postarat:

Realizace dětského koutku je patrně nejvyhledávanější alternativou. Jedná se obvykle o péči o děti svatebčanů v době svatebního obřadu, oběda, odpoledních či večerních oslav, nebo pouze v některé z částí slavnostního dne. Jednou variantou je otevření mobilního dětského koutku, kde dětem vytvoří vhodné prostředí pro jejich hru, aktivity, tvoření, ale i odpočinek po celou dobu trvání akce. Alternativou může být zajištění pouze personální, pokud v místě konání akce již zařízený dětský koutek existuje. Je důležité, aby bylo prostředí pro děti bezpečné, podnětné, aby respektovalo individuální potřeby a zájmy dětí. Obsluha koutku se může postarat též o pitný režim dětí a jejich stravu, večerní uložení ke spánku, a podobně. V jiném případě může koutek sloužit pouze jako otevřená herna.

Individuální péče o dítě může být zajištěna přímo v domácím prostředí dítěte, popřípadě v hotelu, kde svatba či svatební oslavy probíhají. Pro dítě je zajištěn individuální program (zábava, výlet..) zcela nezávisle na programu pro dospělé, nebo naopak, podle přání rodičů. Dítěti je v každém případě poskytnuta maximální péče a program odpovídající jeho věku, potřebám i momentálnímu naladění.

Alternativou individuální péče o dítě na svatbě je asistence pečovatelky. Tato varianta je vhodná ke zvážení zejména v případě, kdy rodiči dítěte / dětí jste vy, snoubenci. Dítě bude stále s vámi, pečovatelka vám však bude s dítětem po celý den pomáhat. Vy tak můžete strávit sváteční chvíle na svatební oslavě i se svým dítětem, avšak o jeho pohodlí, zábavu, péči, stravu a večerní uložení ke spánku si starost dělat nemusíte. Pečovatelka vám může pomoci ještě před odjezdem na obřad s oblečením dítěte, jeho zabavením v průběhu obřadu, a podobně. V případě individuálního hlídání dítěte je dobré neopomenout setkání dítěte s pečovatelkou jednou či vícekrát před konáním akce a přesvědčit se, že si pečovatelka s vaším dítětem rozumí a dítěti je její přítomnost příjemná.

Zajištění péče o děti na svatbě jistě přispěje k příjemné a veselé atmosféře svatebního dne a děti svatebčanů budou mít spoustu nových zážitků, o kterých budou svým rodičům vyprávět. Věřte, že pokud tento servis při svých přípravách neopomenete, vaši přátelé i jejich děti vám budou skutečně vděční a na vaši svatbu budou dlouho vzpomínat.