Manželský slib býval dříve zvykem pouze při církevních obřadech. V posledních letech se však čím dál častěji používá i při civilních sňatcích.

Snoubenci se drží za ruce, hledí si do očí a slíbí si lásku, úctu a věrnost. Obřad pak působí méně úředně a mnohem osobněji.

Své svatební sliby si můžete napsat sami nebo použít klasické věty, které budete opakovat po oddávajícím. Můžete najít inspiraci také v klasických básních o lásce.


Příklady manželských slibů:

 • Já, … odevzdávám se tobě, …, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh.
 • Já, …, odevzdávám se tobě, …, a přijímám tě za svého manžela. Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí.
 • Dnes, na tomto místě a v přítomnosti našich rodin, přátel a svědků ti vyznávám svoji lásku a odevzdávám se ti jako tvůj manžel. Slibuji, že tě budu milovat, ctít a budu ti věrný, dokud nás smrt nerozdělí.
 • …, tímto ti slibuji, že ti zachovám lásku úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu vše dobré i zlé až do smrti.
 • …, miluji tě takového, jaký jsi, a proto si tě beru za manžela.
 • …, slibuji ti v tento den, že tě budu milovat a ctít po celý svůj život. Budu ti oporou a dobrým manželem tak, aby si se mnou byla šťastná.
 • …, beru si tě dnes za manžela a slibuji ti, že tě budu milovat v časech dobrých i zlých. Budu dělat vše pro to, aby si nikdy nepochyboval o mé lásce, úctě a respektu k tobě. Budu se snažit být ti oporou v nesnázích. Pro to, aby si se mnou byl šťastný, udělám vše, co budu moci.
 • Já, …, beru si tebe, …, za svou ženu, abys byla matkou mých dětí, abys v mém srdci byla mi společnicí, aby ses smála se mnou v radosti, abys se mnou smutnila v zármutku, abys se mnou rostla v lásce, abychom společně jako rodina pomáhali i druhým, pokud oba naživu budeme.
 • Já, …, beru si tebe, …, za svou ženu, abychom od teď sdíleli jednu cestu, ať život je lehký nebo nelehký. Ať se máme dobře nebo nedobře, ať jsme zdrávi nebo nemocni, budu tě milovat do konce našich dnů.
 • Já, …, tebe žádám, …, aby ses stala mou ženou, abychom spolu sdíleli posvátnou úmluvu manželství. Budu tě milovat, pečovat o Tebe když toho bude zapotřebí, budu tě ctít a vážit si tě, ať v dobách příznivých nebo v době nouze, v radosti i zármutku, a budu ti věrný do konce našich dnů.
 • Beru si tě, …, za svou ženu, abych tě mohl milovat dnes a navždy. Budu tě milovat když budeme spolu i když nás život rozdělí, když život bude snadný i když bude těžký. Budu ctít tvé životní cíle a sny a pomáhat ti následovat je. Budu se snažit být vůči tobě otevřený a upřímný. Toto ti teď slibuji z hloubi svého srdce.
 • …, tebe jsem si vyvolila jako svého partnera, abych s tebou sdílela život v naději i štědrosti, abych s tebou sdílela své zármutky i radosti. Budu s tebou, i když tobě bude smutno nebo když se budeš radovat. Přijímám tě jako svého druha pro všechny roky budoucnosti.
 • Beru si tě, …, za svou ženu. Díky tobě jsem si uvědomil, že smysl života je v lásce a vzájemném porozumění. Díky tobě vím, že láska je to hlavní, za co stojí v životě bojovat. S tebou chci zažívat tu čistou upřímnost a smích. Chci vedle tebe růst, jako ty vedle mne, bez nenávisti a lži. Vím, že mohou nastat i nelehké chvíle, ale současně vím, že s tebou se budou překonávat mnohem snadněji. A vím, že společně pak naši lásku předáme našim dětem a budeme jim oporou.
 • Já, …, beru si tebe, …, za svého muže. Jsi mým dechem, myšlenkou, vědomím i nevědomou intuicí, mou láskou, smyslem života, jeho naplněním. Ty jsi mě probudil pro lásku a život. S tebou prožívám něco, co je zcela mimo rámec chápání a popsatelnosti. S tebou chci mít a vychovat děti. S tebou chci prožít a sdílet všechny dny mého života a s tebou chci zestárnout. Budu vždy při tobě stát a milovat tě. Nechci tě nikdy zklamat a budu pro to dělat vše, co bude v mých silách.
 • Slibuji před těmito svědky, že ti chci, …, věrnost, úctu a lásku zachovat, že tě nikdy neopustím a budu ti věrnou manželkou, dokud nás nerozdělí smrt.
 • Já,…, beru si tebe, …, za svou ženu, abychom spolu sdíleli jednu cestu životem. Toto je můj slib, který Ti teď dávám.
 • …, beru si tě za svého manžela, vážím si tě. Chci s tebou žít, milovat tě a starat se o to, aby náš domov neopouštělo štěstí a spokojenost.
 • …, slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život.
 • Já, …, beru si tě …, za svého pravého a věrného manžela a slibuji, že ti zachovám manželskou lásku, věrnost a oddanost, že tě žádným způsobem neopustím, nýbrž že s tebou všechno, dobré i zlé, až do smrti oddaně ponesu.