Nejpohodlnější a nejpraktičtější cestou, jak zorganizovat svatební dary, je vytvoření on-line svatebního seznamu. Pokud máte pocit, že vytvořením seznamu si nevhodným způsobem říkáte o svatební dar, tento pocit můžete s klidným svědomím opustit. I vaši hosté budou rádi, že nemusí vymýšlet, co by se vám hodilo, a mohou si vybrat dar podle svých finančních možností a bez rizika duplicity.

Pokud budete svatební seznam vytvářet, zařaďte asi o čtvrtinu více položek, než je předpokládaný počet hostů, aby všichni měli možnost volby.

Ačkoliv to bývá na svatbách zvykem, etiketa praví, že se dárky hromadně ve společnosti nerozbalují – nikdo by se totiž neměl cítit nepříjemně zaskočený. Obdarovaný, ale ani ostatní hosté. Kromě toho rozbalování darů většinou hosty nebaví.

Svatební dary se mohou předávat již před obřadem, pokud je shromáždění v bytě nevěsty.

Není společenským prohřeškem decentně hosty informovat o tom, že místo vybavení do domácnosti oceníte finanční příspěvek ve výši, kterou si sami určí. Můžete jim o tom dát vědět prostřednictvím kartičky, kterou přiložíte ke svatebnímu oznámení.