Zajímavým bodem odpolední a večerní zábavy, který vyplní tichá místa, se mohou stát svatební hry. Jsou také příležitostí, aby se hosté mohli navzájem lépe poznat. Nejste-li si tedy jistí, jestli se zábava bude řídit sama a zároveň chcete různorodou společnost trochu stmelit, doporučujeme vám nějakou svatební zábavu naplánovat. Vymýšlet program pro rozskupinkované svatebčany až na poslední chvíli v průběhu oslavy se obvykle nevyplácí.

Přečtěte si několik tipů na svatební hry. Tyto nápady můžete mít v záloze, pokud bude zábava váznout, ale nezařazujte jich mnoho, večer pak působí „přeorganizovaně“.

Kreslení hosté

Vezměte obyčejné papíry a na každý napište jméno hosta. Potom tyto papíry nahodile rozdejte všem svatebčanům tak, aby měl každý jiné než své jméno. K tomu mějte na stolech připraveny pastelky. Hosté musí najít osobu napsanou na svém papíře a nakreslit ji. Nejenom, že váš nápad donutí hosty se navzájem poznat, ale také poté, co se papíry posbírají, je můžete někam připevnit, aby se všichni podívali a pobavili.

„Kde je můj miláček?“

U této hry se manželské dvojice, včetně ženicha a nevěsty, postaví zády k sobě tak, aby na sebe navzájem neviděly. Každá žena musí najít svého manžela tak, že pouze vykřikne: „Kde je můj miláček?“ bez toho, aby řekla jeho jméno. Ozvat se musí pravý manžel. Zdrojem velkého veselí je samozřejmě situace, kdy odpoví nesprávný manžel. Ti, kteří najdou svůj protějšek, mohou hru opustit, zatímco ostatní pokračují tak dlouho, dokud se navzájem nenajdou.

Balónky s otázkou

Touto hrou si novomanželé mohou otestovat, jak dobře je jejich hosté znají. Vytvoří se dva rovnocenné týmy. Jeden hráč z každého týmu vyběhne k nafouknutým balónkům. Hráč musí balónek prasknout a vytáhnout papírek s otázkou, který je schovaný uvnitř. Na otázku týkající se novomanželů musí správně odpovědět, odpovědi se zapíšou a soutěžící běží zpátky ke svému týmu a běží další hráč. Tým, který odpověděl na všechny otázky jako první a správně, vyhrává.

Kolíčky a nevěsta

Nevěstě se zavážou oči a musí najít tři kolíčky, které jsou přichyceny na různá nepředvídatelná místa ženichova oblečení, jako jsou např. tkaničky od bot, límeček apod. Můžete soutěžit s jiným párem v rychlosti. Ten, kdo nejrychleji najde všechny kolíčky, vyhrává.

 Ženich v kuchyni

Nevěstě přivažte zástěru, na které je přichyceno deset různých kuchyňských pomůcek a nádobí. Nevěsta se musí minutu procházet po sále, pak odejde a ženich si musí vzpomenout na všechno nádobí a pomůcky. V případě nouze mu hosté mohou pomoci. Také může požádat všechny hosty, aby se jí na zástěru podepsali a konci hry si ji nevěsta odnese domů jako suvenýr.

Hádání ruky nevěsty / nohy ženicha

Ženich se odvede stranou a zavážou se mu oči. Potom se vybere 5-10 žen včetně nevěsty a postaví se do řady. Nezapomeňte všem ženám sundat prstýnky a jiné šperky nebo je vzájemně prohodit. Ženichův úkol je podle hmatu poznat ruku nevěsty. Když k ženám postavíte tajně nějakého muže, je o zábavu postaráno. Ženich může hádat svou nevěstu také podle kotníčku, uší nebo jiné části těla. Stejně to probíhá, když nevěsta hádá svého manžela podle lýtka, hrudníku, obličeje…

Sundávání podvazku

Nevěsta se posadí na židli a ženichovi se svážou ruce. Bez pomocí rukou musí ženich nevěstě sundat podvazek. Po úspěšném dokončení úkolu ho odhodí za sebe, a kdo z přítomných mužů jej chytí, do roka se ožení.

Společné překonávání překážek

Nevěsta a ženich si obují po jedné kolečkové brusli. Nohy s bruslemi se jim svážou dohromady a jejich úkolem je dostat se do vytyčeného cíle podle předem určené trasy. Cestou musí překonat různé překážky – přeskakovat, podlézat, mohou něco vypít, něco sníst, zatloukat hřebík, otevírat láhve vína a podobně.

Balónkový tanec

Dvojicím na tanečním parketu se přivážou ke kotníkům pánů nafouknuté balónky. Když začne hrát muzika, dámy se snaží propíchnout jiným tanečníkům balónky svými podpatky. Kterému páru balónek praskne, musí z kola ven. Vyhrává pár, kterému zůstane poslední balónek.

Židlový tanec

Doprostřed parketu se dají židle. Musí jich být o jednu méně, než je účastnících se žen. V párech se tančí kolem židlí, a když přestane hudba hrát, musí si dámy sednout na židli. Ta, která zbyla, vypadává společně se svým partnerem. Po každém kole se ubere jedna židle a tančí se dál.

Balónkový běh

Několik vybraných párů stojí na startu, ruce mají za zády a mezi sebou přidržují těly balónek napuštěný heliem. Soutěžící páry se musí co nejrychleji dostat na druhou stranu hracího pole, aniž by ztratili nebo poškodili balonek. Nemají to ale tak jednoduché, do jejich dráhy jsou například zařazené stoly, které musí přelézt nebo podlézt atd.

Pytle

U této hry je potřeba trochu přípravy. Musí se nakoupit pytel a sehnat několik zajímavostí, jako například staré oblečení, paruky, bryndáky, čepice, atd. Všichni se shromáždí na parketu. Jakmile se spustí hudba, tak pytel musí mezi přítomnými kolovat. Může se házet, posílat po zemi, apod. Když hudba přestane hrát, musí ten, kdo má pytel v ruce, zalovit a vytáhnout si nějakou věc. Samozřejmě se nesmí dívat a nesmí se v pytli přehrabovat. To co si vytáhl, na sebe musí obléknout.

Tanec s ovocem

Při tanci v páru se dá mezi čela obou partneru pomeranč, jablko, vajíčko (nejlépe neuvařené). Během tance nesmí spadnout na zem. Pokud tančí s jablíčkem, můžou se do něj oba současně zakousnout.

Smeták

Soutěžící tančí v kruhu. Doprostřed si stoupne organizátor a do ruky si vezme dlouhý smeták. V okamžiku, kdy ho pustí, vykřikne něčí jméno. Dotyčný musí rychle zachytit smeták dřív, než spadne na zem. Kde to nestihne, dá fant.

Klobouk

Hry se účastní libovolný počet tančících párů. Organizátor jednomu z mužů položí na hlavu klobouk. Během tance se každý tanečník snaží klobouku zbavit tím, že ho nasazuje na hlavu jinému. Klobouk se u nikoho nesmí zdržet příliš dlouho. Na znamení organizátora hudba přestane hrát. Pár, u kterého je v tu chvíli klobouk, vypadává ze hry.

Hra – novomanželský kvíz

Novomanželé si sednou na židle postavené zády k sobě. Každý z nich si sundá boty a jednu předá tomu druhému. Ženich má tedy jednu botu svoji a jednu nevěsty, nevěsta má jednu svoji a jednu ženichovu. Může začít hra. Moderátor klade postupně otázky a novomanželé ve stejnou chvíli zvedají botu jako odpověď, aniž se navzájem vidí (nevěsty bota = nevěsta, ženicha bota = ženich.)