Svatba je jedinečnou událostí ve vašem životě a rozhodně vyžaduje písemné pozvánky. Jejich podoba bude odrážet váš vkus, a proto jim věnujte velkou pozornost. Někdy může být lepší než volit standardní vzory nabízené tiskařskými firmami, vybrat takové, které odráží vaši společnou životní filozofii.

Pozvání by vám měli všichni potvrdit, abyste mohli naplánovat zasedací pořádek a občerstvení, proto nezapomeňte na pozvánky napsat zkratku R.S.V.P. (répondez s’il vous plait) nebo jednoduše, „prosíme o potvrzení účasti formou …“. Trváte-li na tom, aby hosté přišli ve společenském oděvu, je dobré to do pozvánky napsat.

Oznámení by mělo obsahovat celá jména obou snoubenců, datum a čas svatby, místo obřadu a adresu alespoň jednoho ze snoubenců, na kterou lze posílat gratulace. Na svatební oznámení v žádném případě nepatří akademický titul, a to ani v případě, že ho vlastní oba snoubenci.

Pokud chcete hosta pozvat také na hostinu, přiložte k oznámení „pozvánku ke stolu“. Neobsahuje-li oznámení pozvánku ke svatebnímu stolu, znamená to, že host zván pouze na obřad. Pozvání se vždy vztahuje i na partnera pozvaného hosta. Je vhodné k oznámení připojit také harmonogram svatebního dne, informaci o svatebních darech, mapku s návodem a také kontakt na koordinátora, případně svědka, který tuto roli převezme. Obálky se nadepisují zásadně ručně, vytištěné etikety nejsou vhodné.

Oznámení se rozesílají 1-3 měsíce před obřadem. Zhotovení svatebního oznámení trvá zpravidla maximálně dva týdny, cena se pohybuje 10-60 Kč/ks. Dejte pozor na rozměry obálky z důvodu dostatečného ofrankování.

Přečtěte si i další tipy čemu se vyhnout u svatebních oznámeních.


Tipy na text svatebního oznámení

 • si dovolují oznámit, že budou oddáni dne … v … hodin na …
 • si dovolují oznámit, že na společnou cestu životem vykročí dne … v … hodin na …
 • oznamují, že budou oddáni dne … v … hodin na …
 • dovolují si oznámit, že dne … v … hodin stanou na svatebním koberci …
 • dovolujeme si Vám oznámit, že budeme oddáni dne … v … hodin na …
 • oznamují, že se poprvé podepíší společným příjmením dne … v … hodin na …
 • oznamují, že nechtějí žít bez sebe, stanou se z nich manželé dne … v … hodin
 • našli jsme se, seznámili, zamilovali a nyní Vám s radostí oznamujeme, že svou lásku – dne … v … hodin na … proměníme v manželství.
 • oznamují všemu světu jednu prostou  krásnou větu: „Budeme se brát“  dne … v … hodin na …
 • příbuzným a známým svým,  tajemství své prozradím, že dne … v … hodin bude naším dnem svatebním na …
 • oznamují, že si prstýnky zlaté a první polibek manželský vymění dne … v … hodin na …
 • oznamují, že neřídíce se radami zkušenějších přátel stanou dne … v … hodin na …, kde ztratí svou svobodu a všechny výhody z ní plynoucí.
 • odhodláni ke všemu řeknou pravděpodobně „Ano“ dne … v … hodin na …
 • oznamují, že svoji dosavadní činnost zlegalizují dne … v … hodin na …
 • oznamují, že jim končí vznešené „Já“ a začíná prosté, ale o to krásnější „My“ dne … v … hodin na …
 • oznamují, že volnost svou za manželské pouto vymění dne … v … hodin na …
 • oznamují všem svým přátelům a známým, že dne … v … hodin nám zazní svatební zvony na …
 • vědět vše napřed dobré není, proto promiňte nám toto překvapení, že se dne … v … hodin budeme brát na …
 • s úctou zasílají pozdrav vřelý, že svoji lásku manželstvím zpečetit by chtěli dne … v … hodin na …
 • chtějí všem na vědomí dát, že se z lásky budou brát, dne … v … hodin na …
 • společnou cestou jít, v lásce svůj život žít, splnit si krásný sen, to vše v tento den  …    v  … hodin na ….
 • se rozhodli spojit své osudy posvátným poutem manželským, dne … v … hodin na …
 • oznamují, že budou oddáni dne … v … hodin na …
 • podepíší smlouvu o neútočení a vzájemné všestranné pomoci dne… v … hodin na …
 • nedbaje rad starších rozhodli dne … v … hodin na …. vyměnit výhody stavu svobodného za radosti života manželského.
 • přízni své a známým svým, tajemství své prozradím, že dne … v … hodin bude naším dnem svatebním na …
 • oznamují, že svoji dosavadní činnost zlegalizují dne … v … hodin na …
 • oznamují, že dne … v … hodin na … jim končí prosté „Já“ a začíná krásné „My“.
 • slůvko ano vyslovíme, prstýnky si vyměníme a vše polibkem potvrdíme dne … v … hodin na …
 • s radostí Vám oznamují, že spojí své ruce dne … v … hodin na …
 • oznamují, že neřídíce se radami zkušenějších přátel stanou dne … v … hodin na svatebním koberci obřadní síně na …
 • odhodláni ke všemu řeknou pravděpodobně „ano“.
 • oznamujeme, že přes všechny dobře míněné rady bude  …  naším dnem svatebním. Sňatek uzavřeme v  … hodin na …
 • mají tu čest oznámit, že dne … v … hodin vstoupí do stavu manželského na …
 • něco se šeptalo, teď je to pravda, že se z nás dne … stanou manželé na …
 • dáváme na vědomí všem svým přátelům a známým, že nám dne … v … hodin budou znít svatební zvony na …
 • rozhoupej zvony nad námi, řekni všem, co nemohou spát, že my dva … a …se budeme dne … v … hodin na … brát.
 • oznamují svůj úmysl vstoupit do stavu manželského. Toto rozhodnutí bude potvrzeno dne … v … hodin na …
 • spojí své životní cesty v cestu společnou dne … v … hodin na z …
 • by rádi dali ve známost, že spojí své ruce na … dne … v … hodin.
 • uzavřou manželství dne … v … hodin na …
 • oznamují, že neuposlechli rad zkušených a dne … v … hodin na … vymění růžovou svobodu za zlatá pouta manželství.
 • se dne … v … hodin stanou manžely. Svatební obřad se uskuteční na …
 • … a bude nejlépe, když všem řekneme, … a co? no, že se vezmeme … a kdy? dne … v … hodin na …
 • mají čest vám oznámit, že dne … v … hodin vstoupili do stavu manželského.
 • máme pro vás překvapení, bude velká sláva,  … se žení, … se vdává. Dne … v … hodin na …
 • svobodu jsme již vyzkoušeli, manželství ještě neznáme, sňatek uzavřít hodláme. dne … v … hodin na …
 • oznamují, že dne … v … hodin si slíbí lásku, úctu a věrnost na …
 • oznamují, že dne … v … hodin na …jim končí prosté „Já“ a začíná krásné „My“.
 • vystartují stejným směrem a se stejným příjmením na společnou cestu životem dne … v … hodin na …
 • oznamujeme, že jsme konečně přišli k rozumu – nebo jsme o něj přišli! Dne … v … hodin na …
 • všichni si mysleli, že to nikdy neuděláme – a my jo! Dne …v … hodin na …
 • si dovolují oznámit, že jejich společné „Ano“ zazní dne … v … hodin na …
 • máme se rádi, tak se prostě berem. Dne … v … hodin na ….
 • vám oznamují, že dne … v … hodin se stanou manžely. Jejich sňatku bude požehnáno na …
 • s radostí v srdci oznamují, že spojí svoje ruce dne … v … hodin na …
 • přijďte, kdybychom si to rozmysleli, aspoň pokecáme …